#183318
thsv

På årsopgørelsen kan dog kun ses totaler:
Indberettede formueoplysninger fra pengeinstitutter m.fl.
Indestående i pengeinstitutter, obligationer, pantebreve xxxx kr.
Gæld til realkredit, reallån, pengeinstitutter xxxx kr.
Ejendomsværdi af danske ejendomme xxxx kr.

Så bankmanden vil have lidt svært ved at gennemskue gælden.
I skattemappen står mere detaljerede oplysninger, som dog ikke er offenligt tilgængelige.