#183074
Bertelsen

Fanny:

Nej – Lovene bag skattereform 2012 er ikke fremlagt og vedtaget i Folketinget endnu.