#182910
Bertelsen

Det må være nettorenteudgifter (negativ nettokapitalindkomst) som i forårspakke 2.0.