#182290
thsv

Du kan ikke udtale dig om, at fastrentelånet er dyrere over hele lånets løbetid, dertil skal du kende renten du skal betale.
Et fastforrentet 3% lån med afdrag over 30 år optaget til kurs 98 og med 15.000 kr i omlægningsomk. vil koste 8.610 kr i ydelse det første kvartal (obl.restgæld 587.000 kr).
Så ydelsen vil ikke stige særligt meget.
Med et lille lån som dit jo er (set i forhold til konv.omk.) ville jeg blive i det variabelt forrentede lån, eller evt. omlægge til et 20-årigt lån istedet, når disse åbner med rente 2½ eller 2 %. Så stiger ydelsen noget, men da det hovedsageligt er afdrag er det en god forretning.
Kommer dog osse an på tidshorisont i den nuværende bolig.