#180412
Anonym

@nielsens
Et par kommentarer til dit første punkt med tilføjelser: Jeg deler din kritik af nedskæringerne hos SKAT, men har ellers ikke detaljeret kendskab til skattefolkenes praksis omkring udfyldelse af skattemappen, eller omkring passende kommunikation med rådvilde borgere.

Dog har du forhåbentlig været meget uheldig med de to telefoniske kontakter; den første burde have henvist dig til en kollega, der havde bedre forudsætninger for at hjælpe, mens nr. 2 skulle have beskrevet vilkårene for legater mv. i skattemæssig sammenhæng. Angav han/hun virkelig intet om rammebetingelserne for skattepligt i dit tilfælde, eller om baggrunden for vedkommendes forventning om skattefrihed for det konkrete legat? Kan det evt. tænkes, at SKAT i (bl.a.) din sag afventer en ekstern redegørelse for relevant regeltolkning, eller slet og ret nogle juridiske forløb?

Mere sandsynligt er det nok, at skattefolket har lagt sig i læ af den foretagne indberetning, og næppe agter at anfægte denne. Er *Legat* for resten udbetalers officielle betegnelse for det beløb, som du har modtaget?

Desværre er beskatning af ydelser af legatfamilien ikke altid ukompliceret – hvilket i øvrigt senest er gået op for Kulturministeriet og nogle politikere, jf. debatten i uge 12 om danske OL-medaljetageres eventuelle skattefrihed for den lovede Team Danmark-bonus.

Hovedreglen gør legater skattepligtige efter Statsskattelovens § 4, men der findes en række (delvise) undtagelser i Ligningslovens § 7.
Bl.a. faktorer som ydelsens karaktér, udbetalers status & generelle formål, relationen til modtager, udbetalingstidspunktet, ydelsens anledning, frekvens & motivering kan få indflydelse på afgørelser om den skattemæssige behandling af en sådan legatsag. Modtagers personkreds omfatter studerende, kunstnere mv., og der kan f.eks. være tale om uddannelseslegater, studierejselegater og hædersgaver.

Endelig har du jo mulighed for at kontakte kilden til legatet, altså det ministerium, der som formodet oplysningspligtig over for SKAT i henhold til Skattekontrolloven har forestået eller formidlet udbetalingen. Måske kan medarbejdere dér supplere med nyt om legatets klassifikation og forventede/sædvanlige skattemæssige skæbne?

Som udgangspunkt kan man undersøge, om en i skattemappen vedr. Indtægtsart (kode 68) anført eller realiseret værdi såsom *71* (*0071*) for *Skattefrie offentlige tilskud* – fejltastning eller ej – stammer fra den oplysningspligtige instans.
Indkomsttype *05* må antages at betyde, at du i indberetningsperioden kun har modtaget B-indkomst (men ikke A-indkomst) fra denne indberetningspligtige.

Måske vil noget af ovenstående bringe dig på sporet af den kategori, der bedst passer til din legattildeling. Jeg håber, at du efterhånden får en acceptabel forklaring på punkt 1 øverst.