Forside Fora Privatøkonomi Må AL nægte mig en konto pga. engagement i anden bank? Må AL nægte mig en konto pga. engagement i anden bank?

#179710
HJL

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Søgiafgørelser/Visenafgørelse.aspx?VerdictId=39f7e4da-eae5-4b72-be9d-07cfeda42597&mark=N%u00e6gte

Ankenævnet har herved ikke taget stilling til, om der foreligger sådanne saglige og individuelle forhold for klagerens vedkommende, der med føje kan begrunde et fortsat afslag på at oprette en almindelig indlånskonto for klageren som privatkunde, idet det bemærkes, at klagerens engagement i andre banker ikke i sig selv udgør en sådan saglig grund.

Jeg forstår at dette er en meget vigtig sag for dig PD 99 af uvisse årsager.

Jeg vil gerne se om jeg kan finde flere sager men ud fra ovenstående citat fra en afgørelse står det efter min vurdering ret klart at engagement i andre banker er underordnet.

Ud fra hvad jeg er stødt på tidligere mener jeg ikke en bank må nægte en helt almindelig indlånskonto. Ja det er sagt før.

At bestemmelsen ikke giver en kontraheringspligt må stamme fra at god skik bekendtgørelsen ikke er en egentlig lov men en bekendtgørelse der udspringer af lov om finansiel virksomhed. Som jeg forstår det, kan pengeinstitutter derfor vælge ikke at følge bekendtgørelse uden at det vil få konsekvenser. Bekendtgørelsen er dog lavet i samarbejde mellem brancheorganisationerne hvorfor det er imod almindelig god branchekutyme at handle imod reglerne. Når det så er sagt så er jeg ganske enig i at det skal give mening for begge parter at indgå forretninger.

Jeg vil mene at de banker i Danmark der afviser at oprette en helt almindelig indlånskonto til helt almindelige borgere, med den begrundelse at det er All or notning, er godt dumme. Med en konto har banken da langt større chance for på sigt at få resten over til sig. Hver gang x går i banken kan de tilbyde en uforpligtende gennemgang.

Jeg ved godt at bankerne har store udgifter til edb og deler disse ud på hver enkelt kunde. Men jeg holder på, at de der er så arrogante at de afviser folk i kassen uden videre de overlever ikke, de banker der tager godt imod alle nye kunder. Selvfølgelig skal banken gøre alt for at undgå tabgivende kunder, men kan en kassedame uden videre se på manden om han har planer om at skifte alt på sigt? Kunne det være at lidt god service var det afgørende punkt. Et punkt vedkommende der blev afvist ved første besøg fik bekræftet absolut ikke fandtes i den bank?

Alt er ikke sort, Hvidt.