#178676
OBS

Omkostningerne til staten vil beløbe sig til ca. 21.000 kr. Derudover fremgår det ikke om du har medtaget omkostningerne til realkreditinstituttet i hovedstolen.

Nettooverskuddet efter beregnet skat af renteindtægter minus rentefradrag for renteudgifter vil være ca. 38.000 kr. (så vidt jeg kan regne ud). Derfra skal så trækkes de 21.000 kr. i tinglysningsafgifter til staten så tilbage er ca. 17.000 kr. efter 5 år (såfremt dine tal er korrekte og indeholder alle øvrige udgifter til låneoptagelse m.m.)