#178248
thsv

Korrekt, men det kommer I jo nok ikke til at mærke, da omlægningsomk. typisk medfinansieres i det nye lån.
På langt sigt kunne en prioritetskonto i boligen dog let være det billigste, så I sparer nye lånegebyrer ved hvert skift af bil. Dette istedet for nye lån til køb af bil.
Opsigelsesrenten kan formentligt formindskes noget, hvis i beder om en omlægning tættere på d. 1/4, hvor jeres 4% skal opsiges til, formentligt senest d. 31/1.