#175680
test

måske sku det lige med at du ved nedkonverteringen øger gælden med kurstabet vel typisk ca. 4% og at du jo i den periode frem til næste ned konvertering som betaler ca. 3% mere i rente.