#175584
peter holm larsen

Kreditbankerne baserer i visse tilfælde deres kreditvurdering på oplysninger fra SKAT, ved at du skal sende årsopgørelse. Derudover skal man normalt sende lønsedler og ckecker om man står i RKI.

Men den største forskel er at bankerne normalt tilbyder en billigere rente hvis kan har en god kreditværdighed – fordi foretager en mere grundig kreditvurdering. Kreditbankerne vurdere mere overordnet ud fra statistiske tabsvurderinger – her er rente også oftes højere end i banken. Så den øgede risiko opvejes at den højere rente udgift for låntager. Kreditbankerne yder også ofte mindre lån.

Og tabsmuligheden vurderes op mod låntagerens løn – men det er muligt at optage en masse lån i forskellige kreditbanker og bruge det hele op – så de taber på det. Men det samme ville man kunne opnå i en bank – ved i løbet af en kort periode at optage lån i forskellige banker – da bankerne kun får årsindberetinger en gang årligt.