#174726
OBS

Har også selv fået det det svar fra dem i dag at det af bogføringsmæssige årsager ikke var muligt at give posteringerne samme valørdato men at der ville blive taget højde for det på anden vis. Så det må vi jo tillade os at gå ud fra.