#174526
Anonym

Der er efterhånden ret store stordriftsfordele i banksektoren, hvilket bevirker at store “systemisk vigtige” banker som Danske Bank, Nordea, Sydbank, Jyske Bank og Nykredit er billigere end det lokale pengeinstitut.

Hvis man ser sig lidt for kan man forhandle en fornuftig løsning igennem med de fleste banker, så vurderingen kommer langt hen ad vejen til at afhænge af forhold som:
a) Professionalismen i kundekontakten
b) Muligheden for at få kontakt med rådgiveren
c) Netbank og mobilbankplatformen

Derudover kan moral / samfundsansvar spille ind for nogen.

Personligt hælder jeg til at de store banker er mere professionelle end de lokale banker. Hvis man ser på pengeinstitutankenævnets afgørelser, så har de store banker Danske Bank, Nordea, Sydbank, Jyske Bank og Nykredit Bank omkring 75% af det danske privatkundemarked. Men bankerne har max 1/3 af klagesagerne. Dvs. det er de små, der har størst problemer med at leve op til reglerne.

Jeg mener også helt klart at Danske Banks netbankplatform er klart den bedste, omend dette altid vil være en smagssag.

Når vi kommer til samfundssynet, så lægger jeg stor vægt på at støtte en Dansk Bank, med danske ansatte/arbejdspladser, som betaler skatten her i landet. Dette er min baggrund for at vælge Danske Bank frem for Nordea. (På det rent bankmæssige mener jeg bankerne er nogenlunde lige gode).

Kommer vi til de mellemstore banker, så er de ret svingede i kvalitet.

En bank som Vestjysk Bank (en af de største mellemstore banker) er i store vanskeligheder. Udlånet er 8 mia. kr. større end indlånet, og det kan banken på ingen måde funde. Det betyder, at banken enten må afvikles (ikke så sandsynligt) eller fusionere med en af de store.

Spar Nord Bank kunne være et alternativ, men også her kan jeg være bekymret for de landbrugskunder banken slæber rundt med. Derudover er der et lille indlånsunderskud. Hvis banken har behov for at geare ned, så vil det alt andet lige betyde, at man rationerer indlånet via renten. Dvs. at kunderne får dårligere priser!

så alt i alt, så vil jeg nok indtil vi har Basel III på plads og bankenre har fået tilpasset deres funding til de nye krav, så ville jeg nok vælge en af de store systemisk vigtige banker.