#173436
Michael01

RETTELSE ALT OVER 1000,-

“Pengeinstituttets tilbageførsel af betalinger
på grund af manglende dækning (over 1.000 kr.)
Enkeltbetalinger OVER 1.000 kr. kan tilbageføres af pengeinstituttet, hvis der ikke er dækning på debitors konto.
Enkeltbetalinger UNDER 1.000 kr. kan ikke tilbageføres pga manglende dækning.”

http://www.pbs.dk/da/omraader/bank-og-finans/pi-materialer/betalingsformidling/betalingsservice/Pages/afvisetilbagefoerebetalinger.aspx