#172762
test

Indbetalinger til ratepension var skattefri og er skattefri under bundgrænsen. Der trækkes kun ambi og så ja er der jo skat på afkastet i ordningen og så er der jo også ekstra skat på høje udbetalinger og det ekstra skatte forslag sociale demokratiet har lovet os. For de fleste kan vi dog nøjes med almindelige person skat.
Efter det nye forslag til efterløn har jeg forstået at den totale værdi af ens depoter tæller med i beregningen af om man kan få efterløn. Det sku i følge ham jeg talte med ved Danic være summen af prognoserne