#172450
Krisser

Du kan ikke blive registreret to gange for den samme gæld. Du kan dog godt blive registreret for en ny gæld til den samme kreditor. For eksempel advokatomkostninger i forbindelse med sagen.

Du vil skylde pengene så længe du lever, medmindre du enten betaler dem tilbage, eller kravet bliver forældet. Hvis der er tale om en professionel aktør, vil sidstnævnte næppe ske. Hvis du senere anskaffer dig formuegoder, for eksempel et hus, vil der kunne gøres udlæg i dette. Hvis der er gået mange år, kan der blive tale om et anseeligt beløb i renter og advokatomkostninger.

Er der en grund til at du ikke ønsker at betale den gæld, som du enten er blevet dømt til at betale, eller som du har erkendt du skylder?