#171894
OBS

Som svar på dit spørgsmål om renter vil jeg erklære mig enig med flere af de andre og sige at det med garanti ikke kan lade sig gøre at få et lån uden sikkerhed til en lige så lav rente som et realkreditlån eller boliglån i banken. Der er jo ikke noget pant som kan dække det lån du skal have til at dække tabet på lejligheden så renten på det lån vil være væsentlig højere. Var det modsatte tilfældet var der jo ingen grund til at have et system hvor man registrerer pant i folks ejendom.

Så alt andet lige vil du komme til at skulle betale mere i samlede låneydelser hvis du gør som skitseret i dit oprindelige indlæg. Det er bestemt heller ikke billigt at skulle købe og sælge fast ejendom og det vil jo forøge din samlede gæld.

Jeg håber at du vil opfatte dette som et konstruktivt svar for det var intentionen at det skulle være det. Men hvis du vil have yderligere hjælp så må du nok også lægge nogle flere detaljer frem om din/jeres økonomi, på samme måde som du vil skulle gøre det henne i banken.