#112208
Anonym

Kære Linda

Du skriver

“Det betyder selvfølgelig at lånet, aftalen eller tilbuddet skal være siden d. 12 juni sidste år, da det var der loven kom”.

Hvad er det for en lov? Hvis du refererer til forbrugeraftaleloven, så er den fra en helt anden dato. Det kan heller ikke være markedsføringsloven (som også har en helt anden dato), da den ikke gælder for banker, når der er fastsat regler for banker i anden lovgivning. Så hvad er den for en lov, der fra den 12. juni 2006?

Det mundtlige oplysningskrav om ÅOP vil dog blive et krav på SDO-lån, hvis loven om SDO-lånene vedtages – (men det forventes at ske ultimo maj 2007), og det nye udkast til god-skik-bkg. for pengeinstitutter bliver vedtaget (udkastet findes på Finanstilsynets site). Men du spørger jo ikke til SDO-lån, så det
er reelt ligegyldigt i denne sammenhæng.

Med venlig hilsen
Nuser