#170344
Michael

Molan – du ved jo ikke hvad du taler om. Den artikel du refererer fra er skrevet af en inkompetent journalist der ikke kan få fakta stillet rigtigt op og tydeligvis blander flytning af NemKonto uden tilsagn sammen med modregning i forfaldne restancer. Jeg synes du skal nærlæse denne afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet der præcist svarer til den situation vi taler om:

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Søgiafgørelser/Visenafgørelse.aspx?VerdictId=5b6d0dca-cc1c-43ca-bc43-261aefb8eaf7&mark=nemkonto

Bemærk specielt følgende: “Modregningsbetingelserne var opfyldt. Overtrækket på kassekreditten udgjorde en forfalden fordring, og en opsigelse af engagementet var derfor ikke nødvendig for adgangen til at modregne.”

Man kan IKKE beskytte sine penge mod at banken trækker en forfalden restance blot ved at overføre dem til en NemKonto i samme bank. Hvis man vil lege den slags julelege skal man oprette en NemKonto i anden bank og flytte pengene hertil. Derimod er det ikke tilladt for banken at flytte en NemKonto tilknyttet anden bank til egen bank for dermed at få adgang til indbetalinger. Det er der flere afgørelser hos Pengeinstitutankenævnet der slår fast.

Så få nu undersøgt tingene ordentligt inden du vrøvler!