#170328
Michael

Molan er helt galt på den.

Hvis en bankkunde misligholder sine ydelser kan banken kræve hele lånet indfriet og iøvrigt tage de penge der kommer ind løbende helt uden at tage hensyn til kundens øvrige udgifter. Når vi taler om minimums rådighedsbeløb har man været en tur i fogedretten og fået fastlagt sin betalingsevne ud fra et budget og det omtalte krævede minimums rådighedsbeløb. Ud fra det fastlægger fogedretten en ny betalingsaftale som kunden skal overholde. Glipper det igen kan banken tage hvad der nu måtte være på kontoen.