#170066
OBS

Han/hun vil sikkert gerne vide hvad det er for nogle ting man vil skulle redegøre for i forbindelse med en sag om gældssanering.

Har ikke selv prøvet at være gennem sådan en sag så jeg kan af gode grunde ikke udtale mig. Men jeg fandt dog dette link på Domstolenes hjemmeside der beskriver forløbet i en gældssaneringssag og også har link til et skema med spørgsmål man skal svare på (se ude til højre på siden)

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/gaeld/gaeldssanering/Pages/G%C3%A6ldssanering.aspx