#166890
Anonym

Jeg vil mene, at når man sammenligne fordele og ulempe mellem almindlig indlån, f.eks en formuekonto med en pensionsopsparing er det væsentligt, at holde indskud og afkast adskilt. Selve indskudet på en pensionsopsparing giver to fordele:1) Ens trækprocent er sandsynligvis større den dag man sætte beløbet ind, end den dag man trækker ud og skatten falder. 2) Man har udsat skatten. En skat som man får afkast af indtil beløbet trækkes ud.
For så vidt angår afkast er fordelen ved pensionsopsparing nok noget usikker. Hvert år betaler man 15 % af årets afkast. Derefter betaler man f.eks 40 % af afkastet ved udbetaling, ialt 55 %. Ved en formuekonto betales hvert år skat af afkastet svarende til ens træprocent. Den kan meget vil være 55 de første år (derefter ikke mere skat af afkast). Igen er der også her en udsættetelse af skattebetalingen, hvilket i sig selv giver afkast.
Min fremstilling er nok en lidt forsimpel forklaring, men jeg håber indholdet er korrekt.
Jeg tror, at bankfolk tit vildleder omkring den PAL-skat, idet de siger, at på pensionsopsparing er der er beskatning på kun 15% af afkastet. Men det er jo ikke sandheden.