Forside Fora Privatøkonomi statens udgifter til skattefradrag? statens udgifter til skattefradrag?

#165896
Anonym

Tjo, men det lyder som Anders-Samuelsen-dæmagogi.

Skatteborgere med både renteindtægter og -udgifter?
Påvirkning af de adfærdsmønstre der var årsagen til indførelse af fradraget?
Mobilitet på arbejdsmarkedet contra befordringsfradrag?
o.s.v.

.. men derfor kan man jo godt lege med ideen