#165540
Anonym

At analysere et bankregnskab er noget ganske andet end at analysere et virksomhedsregnskab. Du kan ganske enkelt ikke anvende de metoder, du benytter er gængs ekstern regnskabsvæsen!

Den væsentligste forskel mellem almindelige virksomhedsregnskaber og bankregnskaber består i, at bankerne er underlagt strenge og komplekse kapitaldækningsregler samt, hvis man skal sige det lidt forsimplet, at banker indregner særlige former fremmedkapital i kapitalbasen.

De nøgletal man særligt skal være opmærksom på er:

* Egenkapitalens forrentning (lige som i virksomheder)
* Nedskrivningsprocent
* Udlånsgearing
* Store engagementer i procent af det samlede udlån

samt

Kapitaldækningsmål, så som:
* Solvensprocent
* Kernekapialprocent inkl. hybrid kernekapital
* Kernekapitalprocent excl. hybrid kernekapital
* Egenkapitalprocent

Med henblik til de meget store omvæltninger der er i støbeskeen med Basel-III, kan bliver det nu også interessant at se på bankernes egenkapitalprocent (altså forholdet mellem egenkapital og bankens risikovægtede aktiver)

Alle ovenstående kapitaldækningsmål sætter kapitalbasen i forhold til bankens risikovægtede aktiver. I opgørelsen af risikovægtede aktiver er særligt interessant at se på hvorvidt banken anvender standard metoderne eller mere avancerede opgørelsesmetoder som Advanced IRB.

Endelig er det meget afgørende at tage stilling til bankernes fundingsituation, herunder afløbsprofilen i den eksisterende funding.