#111670
Anonym

Ja, undskyld! Men jeg bliver altså lige nødt til at ‘aktivere’ denne tråd igen.

Grunden er min usikkerhed i Northern Rocks forretningsbetingelser som jeg altså bare ikke kan lide …!

I “Almindelige forretningsbetingelser og Aftale om Netbank” – som iøvrigt er mange flere sider end fx Skandiabankens – står følgende fremhævet med fed skrift under vilkår for Netbank (pkt.18):
… Northern Rock Banks ansvar er i øvrigt begrænset jf. vilkårene nedenfor, hvortil der henvises”.

Og nedenfor står der så i pkt 21:

“… c) Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Northern Rock Bank
ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
i. Nedbrud i/manglende adgang til ITsystemer eller beskadigelse af data i disse
systemer, der skyldes nedennævnte begivenheder, uanset om det er Northern
Rock Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne;
ii. Svigt i Northern Rock Banks strømforsyning eller telekommunikation,
lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige
uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og –
hacking); …”
(http://www.northernrock.dk/DK/Portals/1/DanishTermsandConditions.pdf)

De ovennævnte forbehold fra NRs side synes jeg ikke at finde i Skandiabankens “Vilkår for Netbank”
(http://www.skandiabanken.dk/images/customer/7_v_netbank.pdf)

“Worst case scenario”: at “hærværk (herunder computervirusvirus og -hacking)” og anden hardware/software fejl – hvad enten det er hos mig eller i bankens system – kan koste mig alle mine indestående i NR?!?

Og den omtalte økonomiske garanti på 300.000 kr. dækker vel kun i tilfælde af konkurs – og ikke systemfejl?

Jeg håber, at nogen kan overbevise mig – gerne vha. dokumentation – om at NR ikke skiller sig uheldigt ud fra øvrige danske (net)banker.

På forhånd tak,
Jakob