#163880
thsv

Jeg ville beholde det 4% afdragsfrie lån, da det jo reelt svarer til at optage et nyt lån til den kurs I indfrier til.
5 og 6% lånene er dyrere i renter, og det giver god mening at omlægge dem til F10, eller lidt kortere refinansiering.
Optager du F10 til en kurs på 106 for 4% obligationer, 10 år vil kursen jo skulle falde henimod 100 over de 9-10 år, på lånet sker dette lineært, men kurserne vil stige, da 7-års renten jo er lavere end 10-års renten.
Ved hver termin skal der jo betales 1% i rente af den gældende obl.restgæld, og er renten på lånet blot 3%, altså 0,75% kvartårligt, så “betales” de sidste 0,25% via en opskrivning af obl.restgælden, osse selvom lånet er afdragsfrit.
PS: Dette er den populærvidenskabelige forklaring, hvordan det fungerer i praksis må du spørge realkreditforeningen om.