#163698
Forbrugeren

Jeg forstår simpelt hen ikke, at man stort set kun gør det i 4 % obligationer med Flexlån, jeg ser det umiddelbart som en fordel for låntager, at bruge 2 % obligationer specielt efter, man afskaffede reglerne om blåstemplede obligationer.

Grunden til at kursen er højere, er brugen af 4 % obligationer og sålænge renten er så lav, så giver det sig udslag i at kursen stiger med faldende løbetid dog kun indtil en hvis grænse hvor efter den falder igen ned mod kurs 100. Hvis renten inden for de næste 3-4 år stiger med 1-2 %, så vil kursen på obligationerne falde ned mod kurs 100, så det er kun ved uændret renteniveau, at kursen vil stige til de højder.

Da jeg tog et F5 for ca. 5 år siden, da var obligationerne på 2 % kuponrente, så de findes, bare underligt, at de ikke bliver udbudt.