#161226
ahk

Min kæphest er, at skatten skal ned til 15%. Lad os se hvad vi kan få for de penge – resten må mangle. Jeg forestiller mig altså en løsning som hedder 15% af hver tjent krone for alle indkomstgrupper, igen moms eller andre ad hoc afgifter, ligesom også alle fradrag skal afskaffes. Så kunne det hele køre automatisk – hvilken besparelse! Det er så sært at borgerne fortsat finder sig i at deponere deres magt og frihed (penge) i statskassen. Hvorfor vil danskerne være trælle og ikke frie? Måske fordi de lukrerer på systemet – men hermed må en uvildig betragtning jo fælde den dom, at sygdommen har indfundet sig: Vi er nået ud over et tipping point for det sunde samfund og befinder os i en endeløs nedadgående spiral. Den malaise kan så i sagens natur ikke overvindes ad demokratisk vej. Løsningen må derfor være, at enkeltindivider bryder ud af den kollektive nivellering, fx ved at flytte deres pensioner udlands. Det er en god og samfundstjenlig indsats som herved gøres, uagtet at samfundet fordømmer noget sådant som egoisme. Kun således kan en tilbagevenden til frihed nemlig etableres: ved at stemme med fødderne.
Mvh
AHK