#161198
Anonym

Til dem der ikke gider bruge linket.

Eik Bank Danmark vil videreføre Danmarks største og billigste internetbank
under navnet Eik.dk. Over 115.000 kunder kan fortsat forvente
skarpe renter og priser og får samtidig et bredere service-udbud
1/2
Eik-koncernen og den svenske finanskoncern Skandia har netop afsluttet forhandlinger,
der resulterede i en aftale om, at Eik Bank Danmark køber SkandiaBanken i Danmark.
SkandiaBanken i Danmark videreføres under navnet Eik.dk (www.eik.dk).
Administrerende direktør Brian Toft, Eik Bank Danmark, siger om baggrunden for købet:
”SkandiaBanken og Eik Bank har hver især meget stærke kompetencer inden for
forskellige forretningsområder. Samlet dækker de en privatkundes behov for at kunne
udføre de daglige bankforretninger til attraktive priser og vilkår, og samtidigt opfylder de
behovet for personlig rådgivning ved større økonomiske dispositioner inden for
formueplacering, ejendomsinvestering, pensionsplanlægning etc. Med Eik Banks køb af
SkandiaBanken i Danmark samler vi således det bedste fra to verdener, internetbank og
personlig rådgivning til kunder med større formue. Det bliver et meget stærkt
konkurrenceparameter i fremtidens bankmarked”.
Eik Bank vil videreføre SkandiaBanken i Danmark på samme grundlag som hidtil – det vil
sige med billige priser og skarpe renter. Kunderne beholder de nuværende kontonumre,
passwords m.m., så det eneste, de to bankers kunder reelt kommer til at mærke til
sammenlægningen, er det udvidede serviceudbud. Kunder i Eik.dk vil også fremover have
adgang til direkte rådgivning hos internetbankens medarbejdere via mail og telefon hele
døgnet alle ugedage året rundt.
Direktør i SkandiaBanken i Danmark, Henrik Vad, indtræder i Eik Bank Danmarks
direktion, der herefter består af Brian Toft, administrerende direktør, Jesper Clausen,
direktør, og Henrik Vad, direktør. Sidstnævnte siger:
”Grundlaget for yderligere vækst på selvbetjeningsområdet er bedre end nogensinde. Men
som konkurrencen udvikler sig, er det nødvendigt at skabe synlige værdier for kunderne i
form af både pris og service-udbud. Derfor er kombinationen af de to bankers
ekspertiseområder et ideelt udgangspunkt for visionen om at være Danmarks ledende
internetbank og selvbetjeningskundens førstevalg”.
Eik Bank Danmark blev etableret i 2001. Efter sammenlægningen med SkandiaBanken i
Danmark, der har over 115.000 kunder, indlån på 5,9 mia. kr. og udlån på 4,3 mia. kr.,
bliver den forventede balance i størrelsesordenen godt 10 mia. kr. Eik-koncernen får efter
sammenlægningen en balance på godt 18 mia. kr., og dermed er Eik nu blandt de 15
største pengeinstitutter i Danmark.
Om Eik-koncernen
Eik Banki P/F er Eik-koncernens moderselskab og Færøernes største bank. Den kan i år
fejre 175 års jubilæum og er dermed blandt rigets ældste pengeinstitutter.
Pressemeddelelse / 29. maj 2007
2/2
Eik Banki P/F, som har knap 10.000 aktionærer i 22 lande, forventes børsnoteret på
Københavns Fondsbørs første halvår 2007.
Eik-koncernen ejer bl.a. 29 procent af aktierne i Investea A/S, der formidler investeringer i
danske og udenlandske ejendomme.
De senere år har Eik-koncernen leveret særdeles positive resultater. Regnskabsåret 2006
var eksempelvis rekordår med et resultat før skat på 307 mio. kr. Det var en fremgang på
87 procent sammenlignet med 2005. Cirka 60 procent af bankens indtægter stammer fra
forretninger uden for Færøerne.
I 2006 var egenkapital-forrentningen 28,9 procent før skat, og egenkapitalen var ved årets
udgang 1,2 mia. kr. Eik Grunnurin, der er Færøernes største fond, er hovedaktionær i Eikkoncernen
med ca. 62 procent af aktierne.
Første kvartal i 2007 leverede Eik et resultat på 136,7 mio. kr. før skat mod 45,0 mio. kr.
samme periode sidste år. Købet af Skandiabanken forventes ikke at påvirke koncernens
resultat for 2007, hvorfor den tidligere udmeldte forventning om et årsresultat i
størrelsesordenen 340 mio. kr. før kursreguleringer, hensættelser og skat fastholdes.
Med købet beskæftiger Eik-koncernen 399 medarbejdere, svarende til 342 fuldtidsstillinger,
heraf 115 fuldtidsstillinger i Danmark.
Til finansiering af købet af SkandiaBanken i Danmark gennemføres en kapitalforhøjelse i
forbindelse med den foranstående børsnotering. Eik Grunnurin garanterer udstedelsen.
Evt. henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til
Adm.dir. Marner Jacobsen, Eik Banki, tel. +298 348000, e-mail marner.jacobsen@eik.fo
Ordf.dir. Brian Toft, Eik Bank Danmark, tel. 33733151, e-mail brian.toft@eikbank.dk
Dir. Henrik Vad, SkandiaBanken, tel. 33896001, e-mail henrik.vad@skandiabanken.dk
Kommunikationsrådgiver Per Højgaard, tel. 00298 548542 og e-mail per.hojgaard@eik.fo.
Læs mere på disse hjemmesider
http://www.eikbank.dk, hvorfra fotos af bankens direktion kan downloades
http://www.skandiabanken.dk
http://www.eik.fo