Forside Fora Privatøkonomi Skift fra EIKbank til ?, når RKI-registreret – hvem vil mon have mig? Skift fra EIKbank til ?, når RKI-registreret – hvem vil mon have mig?

#160994
Forbrugeren

Retsplejelovens paragraf 512 stk 3. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126338. Det er ca. halvt nede på siden. Den er lang, da der er over 1000 paragrafer.

Teksten er “Udlæg kan ikke foretages i krav på pension eller i krav på understøttelse eller anden hjælp fra det offentlige eller fra stiftelser eller andre velgørende institutioner, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne fordres udbetalt. Reglerne om fritagelse for retsforfølgning i lov om tilsyn med pensionskasser samt i lov om forsikringsaftaler og lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter berøres ikke heraf.”