#160732
Anonym

Så længe pensionsordningen ikke er udbetalt, kan ingen kreditor foretage udlæg i indeståendet. Det du sigter til er nok konkurslovens regler om omstødelse, hvor begunstigende dispositioner indenfor en vis periode kan omstødes, når betingelserne herfor i konkursloven er opfyldt. Der er således ikke tale om, at den enkelte kreditor kan foretage udlæg i pensionsopsparingen; idet indbetalingen i givet fald omstødes og tilbageføres til konkursboet, hvor beløbet indgår i konkursboet og evt. kommer til udbetaling i form af dividende til boet kreditorer.

Herudover gælder der særlige regler i lov om ægteskabets retsvirkninger ved gavedispositioner; men anvendelse af disse regler forudsætter, at der er tale om et ægtepar, som har disponeret ved gave til skade for den disponerendes krditorer.