Forside Fora Privatøkonomi Nye Pensions og efterløns regler Nye Pensions og efterløns regler

#111158
Anonym

Man er normalt altid selv ansvarlig for hvilket pensionsselskab man vælger. Jeg vil søge at melde mig ud af folkepensions-ordningen (mod en pose penge som jeg overfører til anden pensionsopsparing naturligvis). Problemet med mit nuværende pensionsselskab kaldet ‘Staten’ er nemlig:
– Ustabil ledelse
– Ledelsen styret af holdninger, ikke professionalisme
– Ledelsen føler sig ikke bundet af tidligere løfter (knap nok EGNE tidligere løfter)
– Selskabet er ikke konsolideret med en kapital hensat til udbetaling af kommende pensioner. De forventes indbetalt i fremtiden af de yngre generationer.