#159418
Nultopskat

Man kunne selvfølgelig også behandle borgerne som ansvarlige mennesker og overlade enhver til selv at anvise hvilken pensionskasse den arbejdsgiveradministrede pension skal indsættes i, eller er det for meget at forlange…?

Skal danskere bare administreres fra vugge til grav af storebror, der ved hvad der er bedst for den enkelte..?