#159178
Anonym

Særlige indlån er stadig dækket fyldt ud efter den 30. september 2010

Særlige indlån er:
– alle former for pensionsordninger
– børneopsparingskonti
– boligopsparing
– uddannelsesopsparing
– etableringskonti
– advokaters klientkonti
– indskud i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålsloven og arveloven skifteretskonto vedrørende dødsbo under – — offentligt skifte
– deponeringer i henhold til deponeringsloven.

Kilde http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Finansiel-stabilitet/FAQ-om-indskydergaranti.aspx

Måske ville det alligevel være en god ide at skifte, nu når din bank ikke har rigtig styr på dette.