#157670
Krisser

Et par relevante spørgsmål:

1. Hvorfor var der et driftsunderskud og budgetoverskridelse på over 200 kroner på de ordinære poster?

2. Hvor meget forventes det at huslejen stiger, når afdragsfriheden på halvdelen af foreningens gæld udløber?