#157528
Michael

Man kan næppe afvise en bankkunde med henvisning til personens “dovenskab” og at “personen da bare kan lade sine kontanter ligge”. Det er ikke en saglig begrundelse.

Som nævnt før har jeg ikke fundet nogle afgørelser fra Finanstilsynet der matcher denne 100%, men der er dog den her:

http://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Afgoerelser/Fordelt-paa-virksomhedsomraader/Tvaergaende/Lov-om-finansiel-virksomhed-43-301203-GS.aspx

Her slås det fast, at RKI ikke må hindre oprettelse af en indlånskonto. Hvis en person er i RKI er det rimelig usandsynligt, at vedkommende ikke i forvejen har en indlånskonto andetsteds vil jeg nok mene. Rent faktisk er årsagen til at RKI-registrerede vil flytte deres konto jo, at de herved vil undgå at banken (som de sikkert skylder penge) bare trækker løs af deres indestående for at dække misligholdt gæld – hvilket er helt lovligt.

Bemærk at der i bekendtgørelsen intet står om at en person kun har ret til én indlånskonto. Den omhandler oprettelse af indlånskonti GENERELT.