#157368
økonomiamatøren

Hej!
Vil det ikke være muligt at opsplitte sit indestående til mere end een bank, og således få en sikring af mere end de 750.000 ?

M.v.h.
Ole Laursen