#156986
Anonym

jamen – der er fradrag for fællesudg. m.v. – så det er kun et evt. overskud – der skal beskattes.