#156334
ahk

Ikke når det sker som følge at korruption og dovenskab (tidlige pensionsalder). Så fremmer man blot ondet ved at understøtte det. Grækenland fortjener at bryde økonomisk sammen. Men dansk “moral” er på alle måder og niveauer fuld af denne umoral. Faktisk er det præcis denne umoral som er årsag til det uforholdsmæssigt store omfang af sociale problemer i landet. Idet samfundet hjælper de svage, holder det kunstigt liv i en kultur hvis natur det er at bryde sammen. Hvad vi har brug for er socialdarwinisme.

Tilbage til det økonomiske: Jeg kender selvfølgelig argumentet, at det er i vor egen interesse at understøtte Grækenland, idet vi har en interesse i at understøtte euroen. Jeg er i princippet lydhør overfor denne argumentation, men hvis euroen vitterligt er død om 5 år, melder det spørgsmål sig: om det ikke var bedre allerede nu at løsrive kronen fra euroen, altså tage et opgør med fastkurspolitikken. Jeg ved ikke hvilket scenario dette vil tegne, men idet udlandsk valuta siges at strømme ind i landet, da DK regnes for at være en sikker havn, skulle man tro at tiden var ganske opportun for et sådant brud.

Mvh
AHK