#154888
Anonym

Tror det afhænger af om den bank pengene bliver overført fra har et loft. Mange danske netbank systemer har et loft over hvor mange penge der kan overføres ud af kontoen pr. døgn. Det er dog næppe noget der er en reel hindring, ved personligt fremmåde i banken tror jeg ikke der er et loft, så længe pengene er der.

Hvorvidt der skal svares skat af pengene tror jeg ikke har noget at gøre med selve overførslen eller hvad land denne kommer fra, men om pengene betales til dig i en sammenhæng der gør de er skattepligtige i danmark.

f.eks ville det være min vurdering at der skal svares skat hvis pengene er at betragte som betaling for udført arbejde eller en gave (hvis den er over fradragsgrænsen mellem parterne). Mens der ikke skal svares skat af f.eks tilbagebetaling af penge du tidligere har lånt personen (der skal dog svares skat af en eventuel rentebetaling, da dette vil være positiv kapitalindkomst).