#154768
Anonym

Mange spørgsmål, mange svar.

Konvertering:
Det er korrekt, at det som regel kan betale sig at lægge om, når renten har ændret sig 2 procentpoint, restgælden er større end 800tkr.-1mio. og kursen på det nye lån ligger mellem 95-100. Kurs 95 + betaling til kurssikring giver dog et kurstab for jer på ca. 150.000 kr. og detil kommer omkostningerne. Den økonomiske besparelse vil formentlig ikke være særlig stor. En opkonvertering efterfulgt af en nedkonvertering er jo normalt der, hvor den endelige restgældsgevinst realiseres, men det er svært at vurdere ud fra jeres oplysninger.

Låntype:
Jeres alternativer til 4%’eren er rentilpasningslånene eller renteloftslån. Men det kommer jo an på, hvad jeres risikovillighed er, hvilken tidshorisont i har for at blive boende samme sted og hvad jeres økonomi kan bære.

Obligationsserie:
Alle obligationsserier, som ikke er særlig store, kan give problemer for boligejere. Kursen ved både optagelsen og indfrielsen kan være dårlige, fordi de handles så sjældent. Men derudover kan man ikke altid på forhånd forudse, hvilke obligationsserier der bliver de tynde.

Skifte realkreditinstitut:
Hvis i har lånt maks. op i boligen (80%), kan i ikke skifte realkreditinstitut, men det nuværende er som regel villig til at godkende rene konverteringer (0kr. i provenu, uændret løbetid).
Skift af realkreditinstitut koster penge ja. Både til realkreditinstitut og til banken. Derfor er det smartest at gøre det samtidig med en omlægning/konvertering.