#154492
test

Inden mødet i skifteretten
Indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, har enhver, der er i besiddelse af afdødes aktiver, pligt til at opbevare disse på betryggende måde. Dette fremgår af en regel i dødsboskifteloven (§ 8).
Arvingerne må ikke dele afdødes penge, indbo eller andet. Regninger skal ikke betales. Hvis der opstår problemer inden mødet i skifteretten, bør arvingerne kontakte skifteretten herom.