#154464
Anonym

Tja, hvis ikke man tror på mig, kan man f.eks Google JP’s Tommy Christiansen’s brevkasse, hvor jeg netop stillede spørgsmålet om, hvorfor det er så selvmodsigende, det der står i arveloven: “I arveloven står bl.a., at man ikke må forringe boet, men man må ikke betale noget som helst med boet midler” (ikke helt ordret).
Man har som arving pligt til at sørge for de faste udgifter såsom varme, forsikringer, o.s.v. og holde øje med evt. skader og få dem udbedret hurtigst muligt
Jeg fik det svar, at hvis arvingerne ikke har midlerne selv, så kan man overdrage retten til Skifteretten, som så vil sørge for det.

Grunden til mit spørgsmålet var, at på dødstidspunktet, var vi ikke arvinger men legatarer iflg. testamente (der i øvrigt var så dårligt formuleret af en advokat, at vi endte med at blive arvinger iflg. skifterettens afgørelse) inden den afgørelse, havde jeg udlagt kr. 60.000 til de basale udgifter bare for at holde huset(boet) intakt, det var forståes i vinterhalvåret, hvor det ville være en katastrofe at lade huset stå uopvarmet.
Jeg kunne selvfølgelig trække dem fra i boopgørelsen, men havde jeg vidst det andet, havde jeg ikke lagt pengene ud, der går trods alt ca. 6 måneder til et år før boet er afsluttet, og jeg fik mine penge tilbage uden renter forståes.
Blev du klogere? Det gjorde jeg, jura er ikke en nem ting.