#154082
Anonym

Næsten gratis hjælp får du hos Pengeinstitutankenævnet, hvor det koster 150 kr. at klage. Det er første skridt.

Du har dog ikke lidt et økonomisk tab i forhold til gældende erstatningsregler, fordi du stadig har bilen og havde i hvert fald, da banken bevilligede dig lånet, råd til den. Derudover har du “nydt” godt at dit lån til køb af, hvad jeg formoder er en ønskebil, hvorfor du formentlig ikke kan fritages for at skulle tilbagebetale lånet. Banken har fraveget deres almindelige billånsprodukter ved den lange løbetid, men de regnede på om du havde råd til lånet og har formentlig ikke lavet nogle fejl i låneaftalerne.

Mange bankkunder har optaget lån i deres boliger til biler, rejser mv., som de ellers ikke ville have kunne låne penge til og ved forbrugslån får kunden jo netop adgang til at bruge pengene her og nu, for først senere at skulle tilbagebetale dem.

Jeg håber i det mindste for dig, at du er glad for bilen.