#110584
Anonym

Da jeg skulle bruge 400.000 til et nyt tag paa huset, fik jeg afslag paa min ansoegning hos Nykredit, med den begrundelse, at der ikke var lagt konkrete planer for byggeriet, og at mit tag var i for daarlig stand(!)…
BRF sendte en mand (en lokal ejendomsmaegler) to dage efter at jeg havde ringet, han vurderede, at jeg hellere maatte laane 500.000, saa jeg ogsaa kunne faa en ny skorsten, nu stilladset alligevel var oppe.
Jeg fik pengene paa tre uger.

P.S. Som jeg omhyggeligt forklarede Nykredit, laanet ligger indenfor firs procent af den offentlige vurdering.