#153686
Anonym

Det er så godt som 100% sikkert, at rentetilpasningslånene ikke får lov at køre videre i deres nuværende form.

At de skulle være helt døde, tvivler jeg på, men der vil komme nogle ændringer i forhold til kapitaldækningen på lånene.

Et bud kunne være at realkreditinstitutterne skal stille noget mere sikkerhed for korte obligationsudstedelser, hvilket vil slå igennem i bidraget. Eksempelvis kan man forestille sig et kompromis, hvor flexlånene kører videre med mulighed for F1, men hvor bidraget (grundet kapitalbindingen) stiger til 1,5% eller 2% mod i dag ca. 0,6%.

Dermed vil renten på flexlån og fastforrentede lån, på det givne tidspunkt, komme tættere på hinanden.