#152916
Anonym

Jeg var desværre ikke til det indledende møde…

Men som jeg har forstået det… Vi købte grunden i sommeren 2005 af kommunen. Det de mener man fradrage i ejendomsskat er.. At der i grundprisen er indeholdt etablering af veje. Klargøring af grund.etablering af stikledninger m.m Ligeledes er der ved vores grund brugt 130000 kr på ekstra sandpude.. At det så var kommunen der betalte alle de her regninger skulle ikke betyde nogen.. Alle disse penge skal kunne fradrages over 30 år. Dvs at de penge konturnerligt kan fradrages i ejendomsskatten over 30 år.

grundværdien vil ikke som jeg har forstået blive sænket. På vores vej vil det komme til at dreje sig om ca 3000 i besparelse pr år pr husstand… Så umiddelbart vil det da øge værdien af huset, da evt kommende ejere også slipper billigere i skat.

Årsagen til at vores område er udvalgt skulle ligge i at det var lige til at gå til