#152438
Anonym

Jeg går ud fra du med immunisering mener at virksomheden ønsker at hedge sin risiko på et givet aktiv eller passiv perfekt, altså 100%.

Det kan man godt med et enkelt værdipapir, forudsat værdipapiret har præcist modsatrettet cashflow af det du ønsker at hedge.

Hvis der er tale om et fysisk aktiv, hvis risiko du vil hedge, så findes der i sagens natur ikke et enkelt værdipapir der har samme cashflow med modsat fortegn.

I det tilfælde skal der mindst 2 værdipapirer for at opnå en nogenlunde hedgining/tracking.