#152296
Jyden

Det synes jeg da fremgår klart af brochuren fra indskydergaratifonden, der kan ses på indskydergarantifonden.dk, og af bekendtgørelsen der er lavet efter loven.
Iøvrigt giver mybankers sidste nyhedsbrev en udmærket oversigt over emnet.