#151632
test

hvis de andre renter ikke ændre sig og den svenske rente går op skulle den svenske krone alt andet lige stige. Det kræver naturligvis at tilliden til den svenskkrone er uændret.