#151392
Krisser

Når du køber en obligation, betaler du renterne som sælgeren giver afkald på. Hvis du for eksempel køber en 2 pct. obligation med én årlig rentebetaling efter der er gået netop et halvt år, betaler du således 1 pct. i rente til sælgeren. Jeg kender ikke baggrunden for dette, men rent skatteteknisk giver det umiddelbart historisk mening, da køber ellers ville have fået et ikke-fradragsberettiget kurstab ved renteudbetaling, mod at få en skattepligtig renteindtægt.